خانه

درمانگاه دارالشفاء خیریه سیدالشهداء(ع)

در سال 1372 جهت ارائه خدمات درمانی به مردم محروم منطقه، شروع به فعالیت نمود. از سال 1395با تلاش های مستمر مسئولین جدید درمانگاه، دامنه ی فعالیت ها درمانگاه از بخش های عمومی و تزریقات به  بخش اطفال، متخصص داخلی، چشم، جراحی سرپایی، و هم اکنون بخش های دندان پزشکی، آزمایشگاه، مرکز بهداشت و دیالیز بر اساس نیازمندی مردم منطقه گسترش یافته است.