بخش2- پایگاه بهداشت

این بخش در طبقه اول قرار دارد و شامل سه اتاق و دو تخت می باشد.

واکسیناسیون، مراقبت های بعد از بارداری، کلاس های آموزسی برای دانش آموزان، افراد مسن، سنجش قد و وزن و ... از جمله فعالیت های این بخش می باشد.

کلیه فعالیت های این بخش رایگان می باشد.

عکس: